Tydliga och enhetliga mål för ICT-området

Skriftlig fråga 2007/08:668 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 29 januari

Fråga

2007/08:668 Tydliga och enhetliga mål för ICT-området

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Utvecklingen inom det vi kallar IT-branschen sker i ett mycket högt tempo. Det som för några år sedan var senaste nytt kan i dag finnas till användning nästan överallt eller redan ha fallit i glömska. Olika branscher och sektorer smälter samman och blir svåra eller omöjliga att skilja från varandra. Ett sådant exempel är elektronisk kommunikation som numera styrs av mjukvara och till mycket stor del sker för att datorer ska kunna kommunicera och utbyta information. Här har terminologin och uppdelningen på områden i statsbudgeten inte hängt med utvecklingen fullt ut. I många andra europeiska länder används termen ICT – information and communications technology – som namn på det sammansatta området elektronisk kommunikation och informationsteknologi. Åtskillnaden av de två områdena i statsbudgeten genom olika mål, anslag och syften gör det svårt att följa vad budgetmedel används till och vilka projekt som hör till respektive område. Är Internetåtkomst via en 3 G-telefon enbart IT, elektronisk kommunikation eller båda delarna?

Här kan det kanske vara en god idé att slå ihop de båda områdena och behandla dem som ett enda område med gemensamma mål och krav. Termerna IT och elektronisk kommunikation används dessutom inom båda budgetområden vilket innebär att vilka mål som gäller för olika verksamheter inte enkelt kan utläsas. En tydligare definition av vad IT är och vilka områden som berörs av målen kommer att möjliggöra bättre resultatbedömning och redovisning av måluppfyllelse samt klokare beslut för framtiden.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att ICT-området ska få tydliga och enhetliga mål och budgetanslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-29 Anmäld: 2008-01-29 Besvarad: 2008-02-06 Svar anmält: 2008-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-06)