Tydlig narkotikaklassning av GBL

Skriftlig fråga 2011/12:519 av Backman, Hans (FP)

Backman, Hans (FP)

den 11 april

Fråga

2011/12:519 Tydlig narkotikaklassning av GBL

av Hans Backman (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Missbruket av drogen GHB, som kan framställas ur GBL, har fått skrämmande konsekvenser för unga människor ibland annat Bollnäs i mitt hemlän Gävleborg. Problemet med detta missbruk är också utbrett i Göteborg och Sundsvall. Beroende av GHB/GBL uppstår snabbt och blir mycket intensivt. GBL är i dag lätt att få tag på och det är billigt. Avgiftning tar lång tid och vållar våldsamma abstinensbesvär. Missbruket kan leda till döden.

Vi behöver hjälpa polisen i deras arbete mot GHB/GBL. Under vintern har Bollnäspolisen kraftfullt arbetat för att begränsa kretsen av människor som missbrukar GHB eller GBL och därmed riskerar sina liv. Men det är uppenbart att de behöver både bättre samverkan med andra aktörer i samhället, såsom skola och socialförvaltning, och bättre verktyg för det praktiska arbetet mot missbruket.

Det kan konstateras att en tydlig narkotikaklassning av GBL, som i dag är ett tillståndspliktigt lösningsmedel för bland annat klottersanering, skulle ge polisen ett verktyg för att omhänderta och lagföra den som innehar GBL för eget bruk eller för försäljning. Dagens befogenheter för polis och åklagare att beslagta och förstöra vissa hälsofarliga missbrukssubstanser räcker uppenbarligen inte för att få stopp på inflödet av nya droger. Ett tillägg till definitionen av narkotika som skulle innebära att ett medel som har viss verkan på hjärnan ska räknas som narkotika – så kallad verkansdefinition – behövs.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om justitieministern avser att ta initiativ till att det görs en ändring av lagen som innebär en tydlig narkotikaklassning av GBL.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-11 Anmäld: 2012-04-11 Besvarad: 2012-04-18 Svar anmält: 2012-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-18)