Tvingat frivilligt återvändande

Skriftlig fråga 2006/07:1598 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 31 augusti

Fråga

2006/07:1598 Tvingat frivilligt återvändande

av Bodil Ceballos (mp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Enligt uppgift lever ca 300 afghaner i ovisshet om sin framtid i Sverige eftersom det enligt svenska myndigheter inte pågår en väpnad konflikt i deras land och eftersom det finns en överenskommelse med UNHCR om hjälp för frivilligt återvändande till Afghanistan. I realiteten finns ingen valmöjlighet, vilket också stod klart vid den diskussion om frågan som hölls under Almedalsveckan.

Afghanistan har såvitt jag vet enbart förbundit sig att ta emot frivilligt återvändande men ändå vill Sverige skicka ca 300 personer med tvång tillbaka till det land de flytt ifrån. Vi står därför inför en situation där antalet papperslösa kan komma att öka avsevärt eftersom de flesta väljer att gå under jorden framför att sändas tillbaka till sitt land under de förutsättningar som råder i dagsläget.

Under sommaren har också många börjat gå under jorden, många har hungerstrejkat, manifestationerna har avlöst varandra. Gemensamt för de skyddssökande afghanerna och för gemene man här i Sverige är att man inte förstår myndigheternas tolkning att det inte pågår en väpnad konflikt i vare sig Afghanistan eller Irak, som också varit en aktuell fråga under sommaren. Snarare är det väl så att man sett hur dessa båda konflikter eskalerat under de senaste månaderna.

Jag vill därför fråga om statsrådet avser att ta initiativ till att ändra regelverket i syfte att det frivilliga återvändandet inte ska tvingas på de asylsökande som fått avslag på sina ansökningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-31 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-10 Svar anmält: 2007-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-10)