Tveksam handel

Skriftlig fråga 2012/13:673 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 25 juli

Fråga

2012/13:673 Tveksam handel

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Förenade Arabemiraten är i dag Sveriges näst största handelspartner i Mellanöstern. Mer än 150 svenska företag finns representerade där. Nyligen dömdes en norsk kvinna som våldtagits i Dubai för sex utanför äktenskapet med mera. Hon frikändes sedan, men fallet talar sitt tydliga språk om kvinnors situation i Dubai. Dubai och Förenade Arabemiraten utmärks också av att en majoritet av befolkningen är gästarbetare, varav många kvinnor.

 Statsrådet har två gånger besökt Dubai. Vid en intervju i Dagens industri i samband med besöket 2007 gav statsrådet följande svar på tidningens fråga om hur hon ser på kvinnans ställning i Förenade Arabemiraten: Det är inte lika välutvecklat som i Sverige, men kvinnornas villkor i Förenade Arabemiraten är förhållandevis bättre än i flera andra arabstater. Landet har en kvinnlig ekonomiminister, och cirka 70 procent av universitetsstudenterna är kvinnor. Så utvecklingen går åt rätt håll Det är viktigt att vi får en bra relation med Förenade Arabemiraten och förmedlar vår syn på mänskliga rättigheter. Enligt pressmeddelandet den 20 oktober 2011 kring besöket den 21–24 oktober skulle statsrådet träffa regeringsföreträdare och institutioner samt föra samtal med svenska företag. Statsrådet skulle även vara huvudtalare vid en konferens om corporate social responsibility (CSR) i Dubai. Den nyfikne undrar onekligen vilket socialt ansvar som tas i Dubais ekonomiska frizoner för migrantarbetarna.

Avser statsrådet att ta något initiativ i fråga om Sveriges handelsförbindelser med Dubai och Förenade Arabemiraten mot bakgrund av kvinnors och migrantarbetares behandling och rättslöshet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-25 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-15)