tvätteriet i Torup

Skriftlig fråga 1997/98:929 av Lönnroth, Johan (v)

Lönnroth, Johan (v)
Fråga 1997/98:929 av Johan Lönnroth (v) till inrikesministern om tvätteriet i Torup

den 13 juli

På grund av juridiska knivigheter hotas det av landstinget i Halland ägda tvätteriet i Torup, Hylte kommun, av nedläggning. Trots att tvätteriet är modernt, effektivt och klarar sig utmärkt med egna inkomster och kan hålla låga priser utan bidrag från landstinget finns risk för att det måste stängas.

Torup ligger i en avfolkningsbygd med hög arbetslöshet och tvätteriet placerades där av i huvudsak arbetsmarknadspolitiska skäl. På företaget arbetar 65 anställda, varav 80 % är kvinnor.

Man kan säga att landstinget i Halland och tvätteriet i Torup nu befinner sig i ett "Moment 22". Man vågar inte teckna nya tvättavtal eftersom det är oklart om de har rätt att göra det. Trots att det nu gått mer än två år efter det första överklagandet i juni 1996 har ännu inget beslut kommit från kammarrätten. De kan inte heller sälja eftersom anläggningen skulle bli olönsam och ointressant för en köpare om alla nu löpande avtal skulle behöva sägas upp.

Jag vill fråga inrikesministern:

Vilka initiativ är regeringen beredd att ta för att förhindra den kapitalförstöring, ökande arbetslöshet och försämrade konkurrenssituation som skulle bli följden om tvätteriet i Torup läggs ned?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-07-13 Anmäld: 1998-07-20 Besvarad: 1998-08-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga