Tvärförbindelse Södertörn

Skriftlig fråga 2020/21:3478 av Malin Danielsson (L)

Malin Danielsson (L)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under sommaren kom det glädjande beskedet att regeringen inte vidtar någon åtgärd vad det gäller Naturvårdsverkets önskan om prövning av Tvärförbindelse Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn har, under olika namn, planerats sedan 1960-talet, och behovet av tvärförbindelsen har konstant ökat. I tvärförbindelsens frånvaro går i dag tunga transporter genom bostadsområden, förbi skolor och på vägar som barn behöver korsa för att komma till skolan. De tunga transporterna har dessutom ökat i och med öppnandet av Norviks hamn i Nynäshamn. Ambulansens framkomlighet till Karolinska sjukhuset i Huddinge begränsas av den enkelfiliga Glömstavägen vilket även gäller framkomligheten för bussarna, som dras med stora förseningar på grund av köer och avsaknad av kollektivtrafikkörfält. Samtidigt sker en stor tillväxt på Södertörn med nya bostäder och arbetsplatser, inte minst i Flemingsberg där södra Stockholms nya affärsdistrikt planeras.

Trots det glädjande beskedet under sommaren finns fortfarande orosmoln i form av finansieringen av tvärförbindelsen och återkommande framflyttningar av tidplanen för projektet.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att uppnå full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn, och när bedömer ministern att en byggstart av Tvärförbindelse Södertörn kan påbörjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-18 Överlämnad: 2021-08-19 Besvarad: 2021-09-02 Sista svarsdatum: 2021-09-02 Anmäld: 2021-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga