tvångsvården

Skriftlig fråga 2001/02:795 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 22 februari

Fråga 2001/02:795

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om tvångsvården

År 1993 tog staten över tvångsvården. Trots att det har gått snart tio år saknas ännu uppgifter om personalens kompetens. Regeringen betonade när Statens Institutionsstyrelse (SIS) bildades, att särskild vikt skulle läggas vid utvärdering, uppföljning och utbildning av personal.

I dag är SIS en av de större statliga myndigheterna, med ca 2 300 anställda, och myndigheten vet inte hur den klarat kraven på utbildad personal.

Enligt SIS generaldirektör Sture Korpi har drygt hälften av personalen någon form av högskoleutbildning. Högskoleutbildningen handlar då oftast om en genomgången 20-poängskurs i socialt behandlingsarbete.

En tredjedel av personalen är tillfälligt anställd och generaldirektör Korpi har inga planer på att ta reda på hur utbildnings- och kompetensnivån ser ut i denna grupp. Detta enligt en artikel i Statstjänstemannen nr 2, 2002.

SIS har svårt att rekrytera och behålla specialister som psykologer och lärare och det stora antalet tillfälligt anställda drar naturligtvis ned kvaliteten i verksamheten. Enligt Per Hellstrand, ST-ordförande på Sundby ungdomshem, tar det åtminstone tre år att bli en bra behandlare.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att utbildningsnivån på de som arbetar med ungdomar som begått grova brott ska höjas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-02-22 Besvarad: 2002-02-27 Anmäld: 2002-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-27)