tvångsvård av missbrukare

Skriftlig fråga 2001/02:237 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 20 november

Fråga 2001/02:237

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om tvångsvård av missbrukare

Enligt Dagens Nyheter missbrukar kommunerna lagen om tvångsvård av missbrukare (LVM). Detta sker genom att tvångsvård används som akuthjälp i stället för att ge långsiktig behandling. Mer än 70 % av missbrukarna har under de senaste åren tagits in akut utan att länsrätten givit sitt tillstånd@något som bara får göras i undantagsfall.

Dessutom var vårdtiderna korta, då 30 % av missbrukarna var ute efter endast två veckor. Enligt SiS, Statens institutionsstyrelse, räcker den vårdtiden i bästa fall för att genomgå en avgiftningskur. Sture Korpi, generaldirektör för SiS, säger att: "Det är ett stort bekymmer, och det stämmer inte överens med lvm:s syften. Efter några dagar är klienten ute igen i samma missbruk samma miljöer."

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att missbrukare ska få en rättssäker och adekvat vård?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-20 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2001-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-28)