Tvångskonvertering för att få gifta sig

Skriftlig fråga 2017/18:1243 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Det har blivit allt vanligare att svenska medborgare har religiösa tillhörigheter utöver Svenska kyrkan och andra svenska samfund. Detta gör att många svenska par som vill gifta sig numera har olika religiösa tillhörigheter.

Ett fenomen som har blivit vanligare på senare år är att den ena personen inom ett par för att få gifta sig tvingas eller pressas till att konvertera till den religion som partnern har. Konsekvensen för att inte konvertera – nästan uteslutande handlar det om press gentemot tjejer att konvertera – är att paret inte får gifta sig eller att paret blir socialt utstött av familj, släkt och vänner.

Det är fullständigt oacceptabelt att personer tvingas konvertera för att få gifta sig med sitt livs kärlek.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad gör regeringen för att hindra att individer, antingen genom press eller på grund av tvång, väljer att konvertera till en annan religion när det inte sker av övertygelse utan för att de ska få gifta sig?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-02 Överlämnad: 2018-05-02 Anmäld: 2018-05-03 Sista svarsdatum: 2018-05-09 Svarsdatum: 2018-05-16
Svar på skriftlig fråga