Tvångsinlösen av skog

Skriftlig fråga 2017/18:1323 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Lennart Östlund i norra Västmanland är ytterligare en av de många skogsägare vars skog blivit naturreservat mot ägarens vilja. När länsstyrelsen vill bilda ett naturreservat på någon annans mark måste den enskilda markägaren lämna ifrån sig skogen. Om man trots allt protesterar riskerar man att både bli av med sin skog och bli utan ersättning.

Detta är inget annat än häpnadsväckande. Ingen dialog har skett med berörd markägare, utan allt har genomförts baserat på en ensidig bedömning. Eftersom Lennart inte avstått skogen frivilligt är det enda sättet att få ersättning att stämma staten. Miljöministern är självklart i sin egenskap av statsråd förhindrad att yttra sig i det enskilda ärendet, men det är angeläget att höra hennes syn på den rättsosäkerhet som många skogsägare lever med.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Hur ser ministern på den rättsordning där enskilda skogsägare kan avkrävas sin skog, utan möjlighet till dialog eller skälig ersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-21 Överlämnad: 2018-05-22 Anmäld: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga