Tvångsinlösen av skog

Skriftlig fråga 2016/17:1876 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Länsstyrelsens planer på att tvångsinlösa skogsmark i Almåsa i Krokoms kommun har väckt stor oro bland de markägare som berörs av länsstyrelsens planer att omvandla marken till naturreservat. Den 30 augusti hölls ett möte där bland andra landshövdingen, berörda markägare samt riksdagsledamöter från länet deltog.

Bakgrunden till det hela ligger i att regeringen vill öka antalet naturreservat, vilket gör att markägare drabbas. Planerna är att runt 800 hektar runt Almåsaberget ska bli naturreservat, vilket de boende menar skulle allvarligt försvåra för dem att bo och verka i bygden i framtiden.

Regeringen behöver vara tydlig med hur man ser på äganderätten gällande skogsmark. Man har förvisso entledigat tidigare skogsutredaren Charlotta Riberdahl, efter hennes uttalande kring äganderätten, men farhågorna kvarstår kring hur den pågående utredningen av skogsvårdslagstiftningen, som redan har förlängts två gånger, kommer att påverka äganderätten.

Redan i dag finns det juridiska gråzoner, inte minst i frågan om nyckelbiotoper, som inte ger ett formellt skydd men som i praktiken ändå innebär stora restriktioner för skogsägaren. Regeringen, som genom Skogsstyrelsen pekar ut nyckelbiotoper, lägger i princip ett moratorium över möjligheten för skogsägare att bruka sin skog.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur ser statsrådet på tvångsinlösen av skogsbestånd samt äganderätten för skogsägare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-01 Överlämnad: 2017-09-01 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-15 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga