Tvångsförflyttning till privata aktörer

Skriftlig fråga 2008/09:65 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 7 oktober

Fråga

2008/09:65 Tvångsförflyttning till privata aktörer

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Enligt Jusektidningen tvångsförflyttar Arbetsförmedlingen långtidsarbetslösa från Arbetsförmedlingen till privata föremedlare, detta trots att det enligt den borgerliga regeringen ska ske i samråd med individen.

Arbetsförmedlingen hävdar att arbetslösa kan anvisas till en privat förmedlare på samma sätt som till en utbildning eller arbetsmarknadspolitiskt program.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-07 Anmäld: 2008-10-07 Besvarad: 2008-10-15 Svar anmält: 2008-10-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-15)