Tvångsanslutning av enskilda avlopp

Skriftlig fråga 2018/19:443 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Många på landsbygden som har fungerande och ibland helt nybyggda enskilda avlopp tvingas ändå att ansluta sig till det kommunala va-systemet.

Detta är en stor kostnadsfråga för den enskilde, men det är också en ren kapitalförstörelse att inte använda redan byggda och fungerande enskilda avlopp utan i stället bli tvingad som fastighetsägare in i det kommunala va-systemet.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att på något sätt stärka den enskildes möjligheter att vägra att ansluta sig till det kommunala va-systemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-22 Överlämnad: 2019-03-25 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga