tvångsäktenskap och kusinäktenskap

Skriftlig fråga 2001/02:982 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 3 april

Fråga 2001/02:982

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om tvångsäktenskap och kusinäktenskap

Efter en lång kamp är nu tvångsäktenskap en fråga på den politiska dagordningen. Ett antal åtgärder har också vidtagits för att stödja de utsatta flickorna. Men trots det finns mer att göra både vad det gäller kunskap och lagstiftning. En del av tvångsäktenskapen ingås utanför Sverige men många ingås i Sverige och då inom de egna trossamfunden. Många är väl medvetna om vad lagen föreskriver men vigslar förrättas ändå med inslag av tvång i varierande grad. För att detta inte ska upptäckas kan de inblandade skjuta på registreringen av äktenskapet tills de vigda fyllt 18 år. I lagen måste det tydligt framgå att det är förbjudet att viga den som är under 18 år. I de fall vigseln utförts av någon med förordnande som vigselförrättare anser jag att rätten att viga ska dras in. Brottet ska falla under allmänt åtal och omfatta alla vigselförrättare.

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att lagen tydligt ska framställa att det är i strid med lagen och medför påföljd att förrätta vigsel mellan parter som är under 18 år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-03 Anmäld: 2002-04-09 Besvarad: 2002-04-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-11)