Tv-tittandet över sundet

Skriftlig fråga 2013/14:482 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 mars

Fråga

2013/14:482 Tv-tittandet över sundet

av Anders Karlsson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Visionen om en integrerad Öresundsregion handlar om en stark region i norra Europa med 3,5 miljoner invånare, starka universitet och högskolor och ett starkt kunskaps- och forskningsinriktat näringsliv. För den svenska delen av regionen är den större regionen det sammanhang som kan bryta den alltför höga arbetslösheten i Helsingborg, Malmö och Landskrona.

En viktig del i denna integration är det språkliga och kulturella utbytet. Alltsedan televisionens tillkomst har man kunnat se varandras program över sundet och på så sätt lärt sig varandras språk och kultur. Sedan digitaliseringen är detta omöjligt, och det märks tydligt att de unga generationerna inte fått denna naturliga språk- och kulturstimulans. Nordiska rådet har länge arbetat just för de nordiska språken. År 2006 antog de nordiska undervisningsministrarna en deklaration om nordisk språkpolitik. Ministrarna var eniga om att Nordens samhällsbärande språk ska fortsätta att vara just samhällsbärande och att de ska vara starka och levande i medborgarnas medvetande. Att ett språk är samhällsbärande betyder att det används i officiella syften, till exempel i undervisning och lagstiftning.

Fråga:

Genom vilka initiativ vill ministern se till att skåningar och danskar ska kunna se varandras tv-program, vilket främjar språkförståelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-11 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)