Tv-sändningarna från vinter-OS i Ryssland

Skriftlig fråga 2013/14:101 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 6 november

Fråga

2013/14:101 Tv-sändningarna från vinter-OS i Ryssland

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Stora idrottsevenemang som VM och OS tillhör de mest sedda tv-programmen i Sverige. Viktiga sporthändelser är en del av vårt samhälle som många är delaktiga i – från läktaren till tv-soffan. Därför är det viktigt att stora sportevenemang fortsätter att sändas i kanaler som många har tillgång till.

Tyvärr ser vi nu en förändring till det sämre. I början av nästa år arrangeras vinter-OS i Ryssland, men långt ifrån alla svenskar kommer att kunna ta del av detta evenemang. Bakgrunden är att TV4:s och SVT:s förhandlingar med mediekoncernen MTG har gått i stöpet. Det är MTG som äger rättigheterna till vinter-OS, och tävlingarna kommer nu enbart att sändas i Viasats betalkanaler.

Frågan är vad regeringen vill göra i frågan. Enligt nuvarande EU-regler är det möjligt för medlemsländerna att ställa krav på vilka stora evenemang som ska sändas i fria tv-kanaler. Regeringen kan bestämma sig för att göra en evenemangslista där man kräver att ett OS ska sändas i fri tv som en väsentlig del av allmänheten har tillgång till. Flera andra medlemsstater i EU har sådana listor, nämligen Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien och Storbritannien.

Jag vill därför fråga kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth:

Vilka åtgärder avser kultur- och idrottsministern att vidta för att så många medborgare som möjligt ska kunna ta del av tv-sändningarna från vinter-OS i Ryssland?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-11-06 Anmäld: 2013-11-06 Besvarad: 2013-11-13 Svar anmält: 2013-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-13)