Tv-sändningar över de nordiska gränserna

Skriftlig fråga 2005/06:2086 av Holma, Siv (v)

Holma, Siv (v)

den 30 augusti

Fråga 2005/06:2086 av Siv Holma (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Tv-sändningar över de nordiska gränserna

Digitaliseringen av tv-nätet pågår för fullt både i Sverige och i Finland. I delar av Norrbotten och kanske framför allt i Tornedalen tittar man regelbundet på finska tv-kanaler. Denna möjlighet finns eftersom det går att ta emot finska analoga sändningar med en vanlig antenn och när leverantörer för kabel-tv har kanalerna i sitt standardutbud.

Denna möjlighet kommer dock snart att försvinna eftersom det finska marknätet efter digitaliseringen kommer att ha sämre täckning. Det betyder att stora delar av Norrbotten som i dag ser finsk tv inte längre kommer att kunna göra det. De som är kabel-tv-anslutna kommer att ha en finsk kanal (ett hopkok av två tre kanaler, det vill säga ej riktiga kanaler). De som inte har kabel-tv kommer inte att kunna se finsk tv alls. En stor förlust speciellt i de områden som riksdagen har utsett till förvaltningsområden för de inhemska nationella minoritetsspråken: finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Jag vill fråga utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky:

Vad kommer ministern att göra för att de nordiska länderna ska kunna se varandras tv-kanaler även i fortsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-30 Besvarad: 2006-09-11 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-11)