Turkiets stundande EU-medlemskap och de mänskliga rättigheterna

Skriftlig fråga 2006/07:1271 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 30 maj

Fråga

2006/07:1271 Turkiets stundande EU-medlemskap och de mänskliga rättigheterna

av Bodil Ceballos (mp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Som vi alla vet är Turkiet ett land där brott mot de mänskliga rättigheterna sker, där människor torteras, där kurder och andra folkgrupper diskrimineras, där journalister fängslas eller mördas etcetera. Straffen är långa och i våra ögon oproportionerliga även då riktiga brott begåtts. Trots detta utvisar vi människor från Sverige som är efterlysta i Turkiet och kan drabbas av livstidsfängelse eller mycket långa fängelsestraff.

Med tanke på att Sverige är ett av de ledande länderna i EU för Turkiskt medlemskap i EU och att inget politiskt parti i Sverige motsätter sig detta är det märkligt att vi samtidigt försöker skicka tillbaka dem som vid ett medlemskap automatiskt skulle få uppehållsrätt här i landet som alla andra EU-medborgare. Det är lätt att misstänka att det stundande EU-medlemskapet innebär svårigheter för EU-länder att bevilja turkiska medborgare asyl i ett EU-land eftersom det indirekt innebär att vi anser att Turkiet inte har de kvaliteter som krävs för att bli medlem. Ett EU-medlemskap kräver att Turkiet respekterar de mänskliga rättigheterna och olika folkgrupper och minoriteter inom sitt territorium.

Med tanke på Sveriges goda relationer till Turkiet när det gäller medlemskapet torde vi ha bättre möjligheter än till exempel Frankrike att föra den dialog som är nödvändig för att sätta större press på Turkiet inför det stundande medlemskapet.

Jag vill därför fråga om ministern avser att ta initiativ till en breddad bilateral dialog med Turkiet angående respekten för de mänskliga rättigheterna och folkgruppers rättigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-30 Anmäld: 2007-05-30 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)