Turkiets SRHR-politik

Skriftlig fråga 2011/12:621 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 1 juni

Fråga

2011/12:621 Turkiets SRHR-politik

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Turkiets premiärminister Erdogan har vid flera tillfällen uppmanat kvinnor att föda tre barn. Vidare har Erdogan gått till hårt angrepp mot rätten till abort, men i sitt tal vid ICPD-konferensen i Istanbul kritiserade han även kejsarsnitt. Därmed ifrågasattes tillgången för vård vid förlossning.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) gäller alla människors samlevnad, relationer och täcker hela livscykeln. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Vidare handlar det om tillgång till kunskap och rådgivning om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv/aids och andra könssjukdomar, tillgång till preventivmedel samt frihet från sexuellt och annat könsrelaterat våld. Men också om säker abort i de länder där det är lagligt. Abort är en mänsklig rättighet. Erodgans ifrågasättande av såväl Kairoprogrammet och handlingsplanen som FN:s millenniemål är djupt oroande.

Drygt 800 kvinnor dör varje dag i samband med förlossningar. UNFPA rapporterar att detta millenniemål – att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet – inte kommer att kunna uppnås om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Mot bakgrund av att premiärminister Erodgan i tal ifrågasatt såväl Kairoprogrammet och handlingsplanen som FN:s millenniemål är min fråga på vilket sätt statsrådet och regeringen har agerat för kvinnors rättigheter och förhållanden i Turkiet, i Europarådet och internationellt.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-01 Besvarad: 2012-06-11 Svar anmält: 2012-06-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-11)