Turkiets militära upprustning mot Rojava

Skriftlig fråga 2019/20:126 av Lawen Redar (S)

Lawen Redar (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Ett flertal vittnen har angett till världspressen att de amerikanska styrkorna dragit sig tillbaka från posteringarna i nordöstra Syrien, närmare bestämt Tel Abyad och Ein Eissa, måndagen den 7 oktober 2019. Vita huset meddelade kort därefter i ett uttalande att Förenta staternas väpnade styrkor, United States Armed Forces, inte kommer att stödja eller vara involverade i Turkiets långplanerade operation i norra Syrien. Därtill kommer Förenta staterna inte att vara kvar i det utpekade området.

Huruvida oklarheter föreligger vad gäller omfattningen av den planerade turkiska militära operationen eller insikten att den planerade militära operationen riskerar att kollidera med de amerikanskstödda kurderna i kampen mot Islamiska staten kan inte i nuläget klargöras. Men ett fullständigt tillbakadragande av Förenta staternas militära insats i Syrien kommer att äventyra många av de framsteg och landvinningar som har åstadkommits i kampen mot Islamiska staten.

I nuläget har flertalet utrikesministrar i EU uttalat sig i negativa ordalag om Turkiets militära planer i Syrien, så även utrikesminister Ann Linde. Trumpadministrationen har mött intern kritik för att inte agera mot Turkiets militära planer i norra Syrien och således lämna allierade i kampen mot IS.

Min fråga till utrikesminister Ann Linde är:

 

Hur ser Sverige på Turkiets militära offensiv mot Rojava, och hur kan ministern tänka sig att agera med anledning av den uppkomna situationen? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga