Turkiets fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna

Skriftlig fråga 2011/12:120 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 10 november

Fråga

2011/12:120 Turkiets fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Vi får löpande rapporter om att Turkiet systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Den turkiske människorättsaktivisten, förläggare och ordförande i Förläggarnas förening för tryckfrihet i Turkiet, Ragıp Zarakolu arresterades i oktober. Han är känd för den svenska riksdagen, då han har varit här och hållit föredrag om folkmorden på kristna armenier och assyrier/syrianer. Dessutom är fortfarande Muharrem Erbey, ordf i IHD (MR-föreningen) häktad för det han tidigare sade på ett seminarium i den svenska riksdagen.

Turkiet misstänks också för att ha brutit mot Genèveprotokollet. Nyligen framkom det uppgifter om att den turkiska armén kan ha använt kemiska vapen mot kurder i sydöstra Turkiet, där ca 24 människor dog.

Sverige har under årtionden varit en stark försvarare av de mänskliga rättigheterna. De senaste fem åren har dock svensk utrikespolitik drastiskt förändras och den verkar mer ha blivit anpassad till olika affärsrelationer.

Vi vet att utrikesminister Carl Bildt har goda relationer till den nuvarande turkiska regimen. Det är dags att utrikesministern går från att vårda sina utrikespolitiska relationer till att offentligt kliva fram och ta strid för mänskliga rättigheter.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka konkreta åtgärder avser utrikesministern att vidta för att få Turkiet att respektera mänskliga rättigheter och internationella överenskommelser mot användande av kemiska vapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)