Turkiet och yttrandefriheten

Skriftlig fråga 2006/07:810 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 5 mars

Fråga

2006/07:810 Turkiet och yttrandefriheten

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Artikel 301 i den turkiska strafflagen förbjuder landets invånare att "förolämpa turkiskheten" i Turkiet. Förutom det odemokratiska i att ha den här sortens lagstiftning har även tillämpningen av lagstiftningen inneburit förödande konsekvenser för många turkiska medborgare.

Nobelpristagaren Orhan Pamuk åtalades för sina åsikter om folkmordet enligt denna paragraf, syrisk-ortodoxa prästen Yusuf Akbulut åtalades för sina åsikter om folkmordet på assyrier/syrianer, Hrant Dink åtalades enligt denna paragraf för sina åsikter. Listan kan göras lång.

I ett land som vill bli medlem i EU måste demokratin, yttrandefriheten och alla människors lika värde oavsett bakgrund respekteras. Turkiet måste leva upp till de kriterier för medlemskap i EU som antagits i Köpenhamn, inte i papper utan även i handling. Människor måste kunna yttra sig utan att bli åtalade för sina åsikter.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är med anledning av ovanstående:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att främja yttrandefriheten i Turkiet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-05 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)