Turkiet och förtryckta kristna minoriteter

Skriftlig fråga 2007/08:1632 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 9 september

Fråga

2007/08:1632 Turkiet och förtryckta kristna minoriteter

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

EU har under många år kritiserat Turkiet för deras behandling av landets nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar.

Det senaste exemplet är att tre byar runt omkring St. Gabriel-klostret i Midyat vill ta över landområden som har tillhört Mor Gabriel-klostrets stiftelse sedan hundratals år tillbaka. Trots att Mor Gabriel-klostret har dokument som bevisar dess äganderätt godkänner myndigheterna konfiskering av marken. St. Gabriel-klostret är en symbol och ett hopp för assyrier/syrianer runt om i världen att kunna återvända. På detta sätt vill man återigen avskräcka assyrier/syrianer från att återvända till sina hemtrakter. Feodalsystemet är mycket starkt i området och den turkiska staten uppmuntrar återigen till ockupation av mark som tillhör assyrier/syrianer.

Agerandet står i strid med alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit sig att följa. EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills markera att Turkiet måste skydda sina minoriteter och deras egendom.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Hur avser utrikesministern att agera för att visa för den turkiska staten att Sverige och EU inte accepterar Turkiets fortsatta brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av minoritetsgrupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-09 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)