Turkiet och folkmordet på armenier

Skriftlig fråga 1999/2000:454 av Artin, Murad (v)

Artin, Murad (v)

den 18 januari

Fråga 1999/2000:454

av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om Turkiet och folkmordet på armenier

Sverige står den 24@28 januari som värd för en viktigt internationell konferens om Förintelsen. Ett av syftena med konferensen är att öka kunskapen om Förintelsen, dess innebörd och orsaker. Särskilt viktigt är erkännandet av hur Förintelsen hanterades av olika stater när den pågick. Till konferensen är Turkiet, som inte erkänt och gjort upp med ett folkmord som begåtts i det egna landet, inbjudet. Vid den turkiska statens tillblivelse genomfördes ett omfattande folkmord på armenier i landet. Antalet mördade uppgick till 1@1,5 miljoner. Andra fördrevs till grannländerna. Detta var det första planerade folkmordet under 1900-talet. I dag finns en självständig armenisk stat. Några företrädare för denna stat är inte inbjudna till konferensen i Sverige. På förfrågningar av Sevan Amirian från Armeniska Föreningens Samordningscentrum hos UD förklarade man formalistiskt att Sverige inbjudit de stater som deltagit i tidigare konferenser. På UD uttryckte man dock förhoppningen att "andra folkmord jämsides med Holocaust skulle få uppmärksamhet vid konferensen". En sådan förhoppning är svåruppfylld när Turkiet är inbjudet, men inte Armenien. Ett aktivt ingripande krävs sålunda för att folkmordet på armenierna tas upp. I all synnerhet som Turkiet nyligen blivit kandidatland till EU.

Jag vill fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern göra för att frågan om folkmordet på armenierna i Turkiet tas upp på konferensen om Holocaust den 24@28 januari?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-19 Anmäld: 2000-01-25 Besvarad: 2000-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-28)