Turkiet och EU-regler

Skriftlig fråga 2005/06:1513 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 2 maj

Fråga 2005/06:1513 av Yilmaz Kerimo (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Turkiet och EU-regler

Turkiet har tagit många positiva steg de senaste åren för demokrati och mänskliga rättigheter. Sedan hösten 2005 förhandlar Turkiet om sitt medlemskap i EU. Trots detta fortsätter förföljelser och misshandel av etniska minoriteter i landet. Ett exempel på detta är att många assyrier/syrianer som flytt undan förföljelse och diskriminering i Turkiet och nu vill flytta tillbaka finner sin mark och sina bostäder ockuperade. Jag har tidigare på flera sätt uppmärksammat fall där svenska medborgare som velat flytta tillbaka till Turkiet funnit sina hus ockuperade och som inte får hjälp av de turkiska myndigheterna. Detta sänder signaler till de fanatiska muslimerna att det är fritt fram att ockupera och ta över assyrier/syrianers mark. Listan på diskriminerade assyrier/syrianer kan göras lång.

Jag har vid flertalet tillfällen uppmärksammat frågan på flera sätt, bland annat hos turkiska ambassaden i Stockholm, hos ansvarigt utskott och parlamentariker i Ankara, hos de berörda guvernörerna i Turkiet samt UD i Sverige och svenska ambassaden i Ankara.

Men hittills har det varit förgäves. Ockupationen fortsätter och ingen gör något, varken från svenskt eller från turkiskt håll. Nu måste Sverige agera och sätta press på Turkiet. Det krävs att vi går från ord till handling för att få Turkiet att agera som en rättsstat genom att omedelbart ge den ockuperade egendomen till dess rättmätiga ägare. Frågan är fortfarande lika aktuell och något måste göras.

Jag vill därför fråga utrikesminister Jan Eliasson:

Hur avser han att agera för att se till att Turkiet lever upp till EU-reglerna innan det blir medlemsland?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-02 Anmäld: 2006-05-02 Besvarad: 2006-05-10 Svar anmält: 2006-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-10)