Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention

Skriftlig fråga 2009/10:921 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 18 juni

Fråga

2009/10:921 Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention

av Anne Ludvigsson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sedan 2006 har tusentals minderåriga åtalats för brott mot landets antiterroristlagar. Barn i åldersgruppen 12–18 år har arresterats och blivit utsatta för våld av polisen. Barnen har suttit häktade under lång tid utan att få träffa sina anhöriga eller få tillgång till en advokat. Åklagaren och Högsta domstolen har givit klartecken att ungdomar mellan 15 och 18 år ska kunna dömas enligt landets antiterroristlagar, vilket kan ge långa fängelsestraff. Att vifta med en förbjuden flagga, visa segertecknet under en demonstration eller ropa slagord kan inte vara skäl för att hamna i fängelse. Turkiets antiterroristlagar kan inte användas mot barn eftersom de strider mot internationella konventioner som skyddar barn mot orättvisor. Barn som blivit offer för dessa lagar måste släppas fria och alla åtal läggas ner. EU och FN måste ta detta på allvar och sätta press på Turkiets regering att förändra sina terroristlagar och respektera de internationella konventioner som Turkiet undertecknat.

Vilka åtgärder kommer utrikesministern att vidta för att sätta press på Turkiets regering att respektera de internationella konventioner som Turkiet undertecknat och att skriva under FN:s barnkonvention i sin helhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-07-06 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-06)