tungt beväpnad högvakt

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni

Fråga 1999/2000:1089

av Amanda Agestav (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt

En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Högvakten bedrivs av unga män som är inkallade till totalförsvarsplikt. Strävan måste vara att ingen ska skadas under vare sig tjänstgöringen som högvakt eller under utbildningstiden. Säkerhetsmedvetande är viktigt vid hantering av vapen.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att öka säkerheten för de unga män som fullgör sin totalförsvarsplikt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-06 Anmäld: 2000-06-13 Besvarad: 2000-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-16)