Tullverkets nyanställningsbehov för punktskattekontroll

Skriftlig fråga 2007/08:1600 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 29 augusti

Fråga

2007/08:1600 Tullverkets nyanställningsbehov för punktskattekontroll

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Förstärkningar av kontrollen avseende privatinförsel av alkohol via yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand ska, enligt statsrådet, träda i kraft den 1 januari 2009. Under hösten 2008 låter tyvärr statsrådet denna kontroll vara svag.

Det ankommer, enligt statsrådet, på Skatteverket och Tullverket att organisera denna verksamhet. Enligt uppgift pågår dock nu diskussioner mellan tulledningen och Finansdepartementet rörande personalbehov för att lösa denna punktskattekontroll. Ett stort antal personer måste nyanställas inom Tullverkets brottsbekämpning. Det finns en stor risk för att denna nyrekrytering inte kommer i gång förrän under våren varför den svaga punktskattekontroll som nu råder riskerar att fortsätta även efter den 1 januari 2009.

Genom vilka initiativ avser statsrådet att snabba upp processen och se till att en fullgod skattekontroll av nätspritimporten sker från och med den 1 januari 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-29 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-12 Svar anmält: 2008-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-12)