Tullverkets befogenheter

Skriftlig fråga 2019/20:27 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Problemet med internationella stöldligor som härjar i Sverige har pågått under ett stort antal år. Regeringen Löfven har suttit vid makten sedan 2014 och ännu inte lagt något förslag som skulle kunna öka tullens möjlighet att beslagta stöldgods. I dag beräknas de organiserade stöldligorna ligga bakom hundratusentals stölder årligen. Stöldligorna står enligt polisens uppgifter för ungefär hälften av alla bostadsinbrott, men de ligger även bakom butiksstölder, stölder från jordbruk, dieselstölder, inbrott på byggarbetsplatser, stöld av båtmotorer och brott mot åldringar. Listan kan göras ännu längre. Värdet på stöldgodset som förs ut ur Sverige uppgår årligen till miljardbelopp.

Fler poliser och höjda straffskalor är exempel på åtgärder som fungerar, men de räcker inte. Genom att man ger tullen befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods skulle stöldligorna kunna stoppas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern beredd att omgående vidta åtgärder för att tullen ska få de legala och budgetmässiga resurser som behövs för att kunna beslagta stöldgods som är på väg att lämna Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Överlämnad: 2019-09-19 Anmäld: 2019-09-20 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga