Tullverkets befogenheter att lagra trafikuppgifter

Skriftlig fråga 2013/14:183 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:183 Tullverkets befogenheter att lagra trafikuppgifter

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Tullverkets underrättelseverksamhet spelar en viktig roll i brottsbekämpningen. Det finns ett behov av att kunna lagra trafikuppgifter tillhandahållna av transportföretag. Tullverket har dock i dag inte denna befogenhet, och brottslingar undgår upptäckt och slipper straff.

Avser finansministern att ta initiativ till att Tullverket ges befogenhet att lagra trafikuppgifter tillhandahållna av transportföretag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)