Tullverket

Skriftlig fråga 2013/14:186 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:186 Tullverket

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det finns uppenbara brister i det svenska gränsskyddet i dag som inte minst märks i Skåne och södra Sverige genom det flöde av fordon, varor och människor som kommer via många olika färjeförbindelser och kanske mest via Öresundsbron. Möjligheten till identitetskontroll är viktig i detta sammanhang.

Avser finansministern att ta initiativ till förbättring av underrättelsestödet genom att ge Tullverkets anställda befogenhet att oinskränkt begära ID-uppgifter av person uttagen för tullkontroll?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)