Tullverket

Skriftlig fråga 2002/03:1339 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 1 september

Fråga 2002/03:1339

av Jeppe Johnsson (m) till finansminister Bosse Ringholm om Tullverket

Inom en snar framtid utvidgas EU med tio nya medlemsstater. Det är positivt och kommer att öka handel och välstånd i både vårt land och i de nya medlemsländerna.

Samtidigt "måste" tullen spara minst 80 miljoner kronor. Då länderna på andra sidan Östersjön blir medlemmar i EU försvinner ett antal av de klareringsuppgifter som i dag sysselsätter ett antal tulltjänstemän. Det är en naturlig del av utvidgningen.

Men samtidigt finns det stor anledning att anta att smugglingen till Sverige ökar. De resurser som frigörs inom Tullverket borde i stället användas till att öka gränsskyddet då det gäller införsel av icke legala varor som narkotika och tobak.

Avser finansministern att ta något initiativ för att öka tullens möjligheter till kamp mot den illegala införseln i samband med att resurser frigörs inom Tullverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarad: 2003-09-15 Anmäld: 2003-09-16 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-15)