tullservice för näringslivet

Skriftlig fråga 2003/04:170 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 30 oktober

Fråga 2003/04:170

av Margareta Sandgren (s) till finansminister Bosse Ringholm om tullservice för näringslivet

Tullen står inför stora förändringar bland annat som en följd av EU:s utvidgning. Det är självklart att verksamheten ska anpassas till en ny verklighet. Men det måste samtidigt framhållas att tullen också i framtiden har en viktig roll. Det gäller inte minst för näringslivet. Företagen är beroende av en smidig tullhantering. Ibland får man intrycket av den pågående debatten om tullens framtid att den bara berör kustområdena. Den är förvisso viktig men den omfattande tullhanteringen vid till exempel kontoret i Jönköping visar hur betydelsefull tullservicen är också för näringslivet. Tullen har självklart som en central uppgift att hindra införsel av bland annat narkotika. Men en annan angelägen uppgift är att ge service till näringslivet. Det är en inte oviktigt ingrediens i arbetet att öka tillväxten och företagandet. Detta måste beaktas vid utformningen av tullens framtida organisation. Att dra ned verksamheten vid exempelvis kontoret i Jönköping skulle mot den bakgrunden vara olyckligt.

Jag vill fråga finansministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att näringslivets behov av tullservice ska tillgodoses också i framtiden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-30 Anmäld: 2003-10-30 Besvarad: 2003-11-05 Svar anmält: 2003-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-05)