Tullpersonal för plomberingskontroll i Kapellskär

Skriftlig fråga 2007/08:1022 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 28 mars

Fråga

2007/08:1022 Tullpersonal för plomberingskontroll i Kapellskär

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Enligt uppgift behöver Kustbevakningen närvaro av tullpersonal i Kapellskär för att kunna kolla utgående plomberade bilar i fråga om lastsäkring eller farligt gods. Tullen behövs för att sätta nya plomber och ändra i alla TIR-papper efter kontrollen.

Tullverkets interna rapport om personalnedskärningar föreslår att Kapellskär mister all tullpersonal. Frågan är alltså om detta arbete ska utföras på annan plats och/eller av annan personal.

I samband med riksdagens budgetbehandling i december 2007 fastställdes följande mål för Tullverkets verksamhet: För Tullverket ska målet för politikområdet uppnås genom att

-      eftersträvade tull‑, skatte- och avgiftsintäkter, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag,

-      brottslighet inom tullområdet ska förebyggas och bekämpas,

-      medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet.

Hur avser statsrådet att säkerställa att riksdagens mål uppfylls i fallet Kapellskär om tullpersonal saknas för att genomföra plomberingskontroll, ny plombering och ändringar i dokument?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-28 Anmäld: 2008-03-28 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)