Tullkontroll vid postutväxlingskontor

Skriftlig fråga 2013/14:184 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:184 Tullkontroll vid postutväxlingskontor

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Tullverket kan kontrollera postförsändelser, brev eller paket som finns hos tullen eller hos ett utväxlingspostkontor. Tullen har däremot inte samma befogenheter när det gäller försändelser som sänds via kurirföretag. Denna fråga uppmärksammades av Inregränslagsutredningen. Utredningen konstaterade att kurirföretagen förmedlade försändelser som kunde innehålla samma saker som postförsändelser och att det fanns goda skäl att överväga om bestämmelserna om kontroll av postförsändelser borde ändras så att de även omfattade Tullverkets befogenheter att kontrollera kurirförsändelser.

I mars 2012 menade skatteutskottets borgerliga majoritet att frågan bereddes inom Regeringskansliet och ville då inte ha något tillkännagivande. Hitintills har inget hänt, och hålet i gränsskyddet består.

När avser finansministern att ge Tullverket befogenhet att utföra tullkontroll vid så kallade postväxlingskontor i samma utsträckning som vid vanliga ”utrikes” paketterminaler?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)