Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson (m) till finansminister Pär Nuder (s)

Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling 

Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Då den nya organisationen sjösattes, genomfördes samtidigt en kraftig besparing.

I Blekinge reducerades personalen till ungefär hälften jämfört med före omorganisationen. I Blekinge har vi intensiv och ökande färjetrafik från både Karlskrona och Karlshamn till länderna på andra sidan Östersjön.

Sedan omorganisationen har antalet beslag minskat drastiskt. Tidigare gjordes mycket stora beslag av inte minst narkotika vid färjorna i Blekinge. Med nuvarande resurser och bemanning har tullen inga möjligheter att bevaka och beivra insmugglingen av narkotika i den utsträckning som vi medborgare har rätt att kräva om vi på allvar vill ta itu med och stävja användningen av droger.

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att ge tullen i Blekinge de resurser som krävs för att på ett bättre sätt hindra den illegala införseln av droger och annat illegalt gods?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-28 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-28)