tullens brottsbekämpning

Skriftlig fråga 2003/04:1498 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 5 augusti

Fråga 2003/04:1498

av Jeppe Johnsson (m) till finansminister Bosse Ringholm om tullens brottsbekämpning

Den 1 juli trädde tullens nya organisation i kraft, vilket innebar kraftiga besparingar på verksamheten. På många platser i landet försvann tullen helt och i mitt hemlän, Blekinge, minskades bemanningen från 120 anställda till 79. Det var främst personal som arbetade med klarering som sades upp.

Nu har det enligt BLT, den 4 augusti 2004, visat sig att transportföretagen fortfarande väljer att klarera gods från länder utanför EU när det anländer till Sverige och inte vid EU:s yttre gräns som utredningen hade förutsett. Detta har fått till följd att de tulltjänstemän som ska kontrollera resenärer och lastbilar för att leta efter narkotika eller andra illegala varor i stället tvingas sköta pappersarbete och passkontroll. Även hundförarna tvingas till pappersarbete vilket är mycket allvarligt och ett stort slöseri med resurser. Resultatet av neddragningarna på tullen har blivit att tullens viktiga brottsbekämpande verksamhet näst intill har upphört. Pappersarbete stoppar jakten på smugglare.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att säkerställa tullens möjlighet till fortsatt effektiv brottsbekämpning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarad: 2004-08-17 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-17)