Tullens befogenheter

Skriftlig fråga 2016/17:557 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Tullverket är en av de brottsbekämpande myndigheterna i Sverige. I tullens uppgifter ingår bland annat att söka efter narkotika, smuggelgods, vapen och andra förbjudna varor. I somras kunde vi läsa i nyheterna om att Tullverkets personal tvingas släppa igenom misstänkt stöldgods på grund av att polisen inte hade möjlighet att komma till platsen. Detta eftersom Tullverkets personal saknar de juridiska befogenheterna att beslagta eller frihetsberöva den misstänkta personen i väntan på att polisen ankommer.

Världen har blivit mer globaliserad, och så har även brottsligheten. Det är inte hållbart att Tullverkets personal måste släppa igenom stöldgods. Det är därför nödvändigt att se över lagstiftningen för att möjliggöra för Tullverkets personal att bli mer effektiv i sin brottsbekämpning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att möjliggöra för Tullverkets personal att gripa misstänkta och beslagta stöldgods i väntan på att polisen anländer till platsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-16 Överlämnad: 2016-12-19 Anmäld: 2016-12-20 Sista svarsdatum: 2017-01-02 Svarsdatum: 2017-01-11
Svar på skriftlig fråga