Trygghetssystem för småföretagare

Skriftlig fråga 2009/10:727 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 15 april

Fråga

2009/10:727 Trygghetssystem för småföretagare

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Dagens trygghetsförsäkringar ger inte den trygghet som företagare borde kunna förvänta sig. Många småföretagare har svårt att ta ut föräldraledighet, vård av barn eller sjuklön. Övergången från anställning till företagande behöver underlättas. Skillnaden mellan att vara anställd och att vara företagare är stor vilket bidrar till att många anställda inte vågar ta steget att bli småföretagare. Trygghetssystemen är inte anpassade efter småföretagarnas förutsättningar.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att trygghetssystemen anpassas till småföretagarnas villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-15 Anmäld: 2010-04-16 Svar anmält: 2010-04-21 Besvarad: 2010-04-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)