Trygghetslarmens framtid på landsbygden

Skriftlig fråga 2011/12:500 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 30 mars

Fråga

2011/12:500 Trygghetslarmens framtid på landsbygden

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Runt om i Sverige i dag finns det ca 160 000 trygghetslarm, de allra flesta är fortfarande knutna till det gamla telefonnätet och då klarar de ett mindre strömavbrott. Men en allt större del av trygghetslarmen är nu kopplade till IP-telefoni via bredbandet. Vi har på senaste tiden tyvärr upplevt ett par dödsfall på grund av att den nya och den gamla tekniken inte alltid matchar varandra.

Runt om i Sverige på landsbygden märker vi att Telia inte längre vill hålla de gamla telefonlinorna i gång utan de ersätts allt oftare med ny bredbandsteknik. Eftersom risken för strömavbrott är betydligt högre på landsbygden kommer det att uppstå stora problem med trygghetslarmen, och de som bor där och använder sig av de här larmen kommer att kunna råka mycket illa ut vid en olycka under ett strömavbrott.

Vi är på väg mot en alltmer åldrande befolkning i Sverige och det kommer med allra största säkerhet att leda till att fler kommer att behöva använda sig av trygghetslarm. Om vi vill ha en levande landsbygd krävs det att den här tekniken fungerar och kan fås för ett rimligt pris.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att trygghetslarm kommer att fungera i alla lägen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-30 Anmäld: 2012-03-30 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-04)