Trygghetslarm för äldre

Skriftlig fråga 2006/07:449 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 9 januari

Fråga

2006/07:449 Trygghetslarm för äldre

av Barbro Westerholm (fp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Rapporter har kommit om att trygghetslarm upphört att fungera när abonnenter bytt från Telias nät till annan nätoperatör, något som kan få allvarliga följder för abonnenten.

Trygghetslarm kräver en viss strömstyrka för att de ska fungera. När man går över till något annat än kretskopplad telefoni – traditionell telefoni – slutar de fungera helt. Vidare kan larmen fungera olika bra om ledningen används för flera abonnenter samtidigt.

Det finns i dag inget krav på att operatörerna för trygghetslarm ska tillhandahålla en viss angiven strömstyrka. Det tycks inte heller finnas några regler för hur samhällsviktiga e-tjänster, till exempel trygghetslarm för äldre, ska kunna säkerställas. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting behöver dessa frågor redas ut och klargöras innan samhället kan börja tillämpa samhällsviktiga e-tjänster i stor skala.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon ämnar vidta för att säkerställa att äldre får tillgång till fungerande trygghetslarm.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-09 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-17 Svar anmält: 2007-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-17)