Trygghetshundar åt våldsutsatta kvinnor

Skriftlig fråga 2016/17:375 av Catharina Bråkenhielm (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Örebropolisen gjorde försök med att ge våldsutsatta kvinnor trygghetshundar under 2014. Den polisutbildade hunden skulle inte ersätta andra skyddsåtgärder. Tanken var att den ska ge extra trygghet. Om kvinnan blir attackerad ska hunden kunna hålla förövaren på avstånd en stund medan polis larmas. En rundfrågning bland kvinnor i samband med försöket gav positivt gensvar att hunden skulle skapa extra trygghet.

Enligt Polisregion Bergslagen hade de igång fyra trygghetshundar, som innebar en enorm frihetsreform för de kvinnliga brottsoffer som fick det stödet från polisen. Hundarna innebar till exempel att en kvinna kunde flytta hem till sin lägenhet med sina små barn, börja arbeta igen och röra sig fritt på gator och torg. Hunden gav respekt, och tillsammans med ett trygghetslarm kopplat till polisen gav den henne den frihet hon saknat.

Polistränade trygghetshundar kan bli en viktig del när det gäller skyddsproblem för utsatta kvinnor. Det behövs samarbete över myndighetsgränser och även med civilsamhället i allmänhet och föreningslivet i synnerhet. Brukshundsklubbar kan vara stöd till de kvinnor som får en hund tilldelad. Region Örebro län har uttalat sig positivt om försöket.

Min fråga till statsrådet, som var positiv till försöket och trodde att det skulle få spridning, är:

 

Hur ser statsrådet på försöket i dag, och har statsrådet och regeringen planer på att låta polisen bidra till att fler utsatta kvinnor kan få trygghetshundar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-11-24 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga