Tryggheten för bevakningspersonal

Skriftlig fråga 2020/21:1799 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Väktare är en yrkesroll för en person som är anställd av ett auktoriserat bevakningsföretag för att utföra bland annat bevakningsuppdrag, trygghetshöjande verksamhet samt förebyggande av bränder, brott och andra olyckor. Väktare har blivit ett vanligt inslag i vardagen, med flera olika former av uppdrag, däribland receptionstjänst, butikskontrollant, trygghetsbevakning och värdetransporter.

Arbetet utförs året om under dygnets alla timmar och präglas vanligtvis av ensamarbete. Att bli utsatt för olika former av konflikter i tjänsten är förekommande, både avseende hot och våld. Kombinationen av att arbeta ensam och att man förväntas agera i hotfulla situationer ökar utsattheten i arbetet.

Under 2020 och början av 2021 har det förekommit flera fall där väktare blivit grovt misshandlade av en eller flera personer. Exempel med rubriker från några av tidningsartiklarna: Aftonbladet den 11 november 2020: ”Väktare misshandlade av ungdomar”, Expressen den 8 mars 2020: ”Väktare slagen och knäad i ansiktet – en man jagas” och så vidare.

Nu senast den 9 februari kunde man till exempelvis läsa på SVT hur en väktare blivit påkörd av en misstänkt biltjuv på Södermalm i Stockholm.

Kriminella uppfattar väktare som ett störande moment i sin verksamhet, och det finns flera fall där bevakningspersonal har blivit misshandlad eller fått sina fordon förstörda för att de har befunnit sig i vissa så kallade utanförskapsområden. 

Den grova brottsligheten slår mot hela samhället, och den typ av trakasserier, hot, och våld som vi sett mot så kallad blåljuspersonal drabbar även väktare; dock är det en arbetsgrupp som lätt missas i debatten.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Ämnar ministern och regeringen utifrån den senaste tidens händelser att vidta några åtgärder för att säkra och förbättra tryggheten för väktare och annan bevakningspersonal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-12 Överlämnad: 2021-02-14 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga