Trygghet vid arbetsskada och sjukersättning

Skriftlig fråga 2005/06:1846 av Erlandsson, Christer (s)

Erlandsson, Christer (s)

den 16 juni

Fråga 2005/06:1846 av Christer Erlandsson (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Trygghet vid arbetsskada och sjukersättning

År 1993 fick vi en ny lagstiftning av den dåvarande borgerliga regeringen för bedömning av arbetsskada och därmed rätten till livränta.

Bedömningsgrunden för arbetsskada ändrades till avsevärd nackdel för den drabbade arbetstagaren. Enligt de tidigare reglerna var utgångspunkten att skadan var ett resultat av arbetet. Det var i princip upp till arbetsgivaren att bevisa motsatsen. Enligt de nya reglerna flyttades bevisbördan till arbetstagaren att bevisa att skadan uppstått som ett resultat av arbetet. Den försämring som löntagarna fick av den borgerliga regeringen har resulterat i att vi i dag har många löntagare som fått skador som delvis beror på deras arbetsinsatser i svenskt näringsliv samtidigt som de tvingas till socialbidrag för att klara sig. De som drabbades får endast en sjukersättning på 64 %.En industriarbetare som får denna låga ersättning för sin skada kan inte klara utgifterna för bostad och mat utan är hänvisad till socialbidrag. Den socialdemokratiska regeringen ändrade sedan lagstiftningen 1999 och därmed bedömningsgrunderna för vad som är arbetsskada och som berättigar till livränta, vilket ger en bättre ekonomisk grund för dem som drabbats. Alla de som drabbats enligt ovan borde få rätt till en ny prövning enligt nuvarande lagstiftning.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att möjliggöra för dem som bedömts arbetsskadade enligt 1993 års regler att omfattas av de regler som regeringen införde 1999?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-16 Anmäld: 2006-06-16 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)