Trygghet i skolan

Skriftlig fråga 2016/17:960 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt 5 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Skolinspektionen har presenterat en rapport om hur 80 000 elever i årskurs 9 upplever tryggheten, studieron, ordningsregler och arbetet för att förhindra kränkningar på sin skola. Skolinspektionens rapport visar att ca 12 procent av eleverna uppger att de inte känner sig trygga i skolan. Därtill framkommer det i Skolinspektionens rapport att ca 16 procent av eleverna är rädda för andra elever och lika många säger att det finns personal de är rädda för.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka initiativ och åtgärder avser ministern att vidta för att tillförsäkra en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero för alla elever i den svenska skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-03-01 Överlämnad: 2017-03-02 Anmäld: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga