Trygghet för egna företagare

Skriftlig fråga 2005/06:1819 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1819 av Ulf Holm (mp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Trygghet för egna företagare

Om en gravid kvinna har ett arbete som innebär risker i arbetsmiljön eller är så fysiskt påfrestande att arbetsförmågan blir nedsatt kan hon ansöka om havandeskapspenning 50 dagar före förlossningen. Om arbetet är så riskfyllt kan Försäkringskassan betala ut så kallad förlängd havandeskapspenning från första graviditetsdagen. Detta är givetvis mycket bra.

Dock tycks inte detta gälla en person som är egen företagare, utan bara om man anställd. Denna skillnad utgör därmed ett reellt stort hinder för många unga kvinnor att starta eget, i alla fall om det innebär ett eget företag med tunga lyft etcetera. Det innebär att kvinnliga egna företagare själva får stå för den ekonomiska risken ifall de blir gravida. Detta system rimmar illa med den jämställdhetspolitik som förs och de vackra ord som sägs om att uppmuntra människor att bli egna företagare.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet om han är beredd att ändra reglerna för havandeskapspenning så att den också innefattar egna företagare.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-26 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-26)