Trygga och hållbara offentliga finanser

Skriftlig fråga 2019/20:1286 av Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Coronakrisen slår hårt mot svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet bedömer att bnp kommer att falla ca 7 procent under år 2020 och att arbetslösheten stiger till omkring 11 procent. Stimulansbehovet i ekonomin är omfattande. Starka offentliga finanser gör det möjligt att bedriva en effektiv stimulanspolitik. Kris efter kris visar att de som vill montera ned skyddsvallarna i de offentliga finanserna har fel. Finansministern tillhör dem som vill sänka skyddsvallarna genom att slopa överskottsmålet.

Efter krisen, när återhämtningen är stabil, behöver de offentliga finanserna saneras och skyddsvallar byggas inför nästa kris. Givet finansministerns ambition att slopa överskottsmålet, och givet frånvaron av tillväxtreformer under hela hennes tid som finansminister, riskerar uppgiften att stärka offentliga finanser att bli kärv. Det medför risker för jobb och välfärd i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder planerar ministern att vidta framöver för att Sverige åter ska kunna bygga skyddsvallar i ekonomin, och vidhåller ministern att överskottsmålet bör slopas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-04 Överlämnad: 2020-05-05 Anmäld: 2020-05-06 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga