Trovärdigheten i bredbandssatsning

Skriftlig fråga 2009/10:163 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 6 november

Fråga

2009/10:163 Trovärdigheten i bredbandssatsning

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Regeringen har nu presenterat att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband som klarar hastigheter på upp till 100 megabit per sekund senast 2020. År 2015 ska 40 procent ha en Internetuppkoppling med denna kapacitet.

Någon tydlig strategi för hur detta ska gå till har dock inte presenterats. Infrastrukturministern har allmänt sagt sig vilja skapa regler som gör att den så kallade marknaden klarar uppgiften. Några statliga medel har inte anslagits.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att de aviserade målsättningarna ska genomföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-06 Anmäld: 2009-11-06 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)