Trovärdighet i den ekonomiska politiken

Skriftlig fråga 2013/14:295 av Green, Monica (S)

Green, Monica (S)

den 2 januari

Fråga

2013/14:295 Trovärdighet i den ekonomiska politiken

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Dagarna före jul uttryckte finansministern ett behov av att säkra nya skatteintäkter – det efter en höst som har präglats av intensiv skattepolitisk strid i riksdagen. Under hela hösten har de borgerliga partiernas riksdagsledamöter högljutt och prestigefyllt slagits för rätten att höja brytpunkten/skiktgränsen för att färre skulle betala statlig skatt.

Det har för de borgerliga företrädarna i riksdagen varit oerhört viktigt att genomföra ofinansierade skattesänkningar för dem med relativt goda inkomster. Därför är det intressant att finansministern, bara någon vecka efter det att de borgerliga partierna förlorat striden om ofinansierade skattesänkningar, uttalar önskan om att säkra nya skatteintäkter.

Finansministerns uttalande kommer efter Konjunkturinstitutets prognos om att ”Sverige är i en situation där vi nu inte längre kan antas klara både överskottsmål och samhällsservice. Överskottsmålets trovärdighet naggas i kanten om inte regeringen presenterar trovärdiga planer för hur man avser nå målet.”

Konjunkturinstitutet konstaterar att vi inte klarar välfärden och att upprätthålla överskottsmålet med nuvarande skatter.

Vilka åtgärder tänker finansministern vidta för att säkra nya skatteintäkter och därmed klara en god samhällsservice?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-02 Anmäld: 2014-01-13 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)