träskivebranschens situation i Sverige

Skriftlig fråga 2001/02:1616 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)

den 9 september

Fråga 2001/02:1616

av Ann-Marie Fagerström (s) till näringsminister Björn Rosengren om träskivebranschens situation i Sverige

Enligt de uppgifter jag har fått är läget mycket bekymmersamt för träskivebranschen i Sverige. Skälen till att svenska företag har svårt att konkurrera är dels priset på vedråvara, dels energibeskattningen. Ett aktuellt exempel som belyser problemen för branschen är Swedspans planerade investering i en ny spånskivefabrik i Hultsfred för 300 miljoner. Företaget överväger nu att ompröva investeringen vilket naturligtvis skulle vara mycket negativt för Hultsfred.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han tänker vidta med anledning av träskivebranschens problem.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)